Home เกร็ดความรู้ 10 ข้อดี สร้างความมั่นคงให้กับการเงิน ต้องออมเแล้วนะ เพื่ออนาคตของเราและลูกหลาน.

10 ข้อดี สร้างความมั่นคงให้กับการเงิน ต้องออมเแล้วนะ เพื่ออนาคตของเราและลูกหลาน.

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้อดี สร้างความมั่นคงให้กับการเงิน ต้องออมเแล้วนะ เพื่ออนาคตของเราและลูกหลาน.
0

เรื่องออมเงินนั้น หลายคนคิดว่ามันย ากที่จะทำได้ เลยมองข้ามกัน

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อในนี้ อาจจะเป็นแร งบันด าลใจให้คุณได้

1. ทำให้ดูน่าเชื่ อถือ

เพราะคนไม่มีเงินออม จะดูไม่น่าเชื่ อถือ ไม่มีความภูมิฐาน ยิ่งถ้าอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยิ่งจะดูไม่มีความน่าเชื่ อถือเลย

2. เงินออมมีประโยชน์ เมื่อเกิ ดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน ความแน่นนอนนี่แหละที่ไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุ ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมี

เงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครย ามย าก

3. มีเงินออมเผื่อช่วยเหลือผู้อื่น

การมีเงินออมไว้กับตัวเป็นสิ่งที่ดี เพราะหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิน

ก็จะสามารถให้ความช่วย เหลือได้ เพราะคนเราชีวิตมีขึ้นมีลง

4. เก็บเงินออม ไว้เผื่อการซ่อม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

เช่นพวก บ้าน รถ เครื่องใช้ต่างๆ มีโอกาสชำรุ ดอยู่เสมอตามวันเวลาของมัน

ฉะนั้นแล้ว ก็ต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อ มบำรุงด้วยนะ

5. ทำให้เรามีความสุขได้

คนมีเงินออมมีเงินเก็บจะไม่เครี ยด หน้านิ่ว คิ้ ว ขม วด เพราะมีเงินพอให้ใช้อยู่ไง

ไม่กลุ้ มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมความสุขก็จะตามมา

6. มีเงินออม ชีวิตไม่เป็นภาระลูกหลาน

บางคนมีร ายได้เดือนหลักหมื่น ที่ต้องช่วยกันจ่ายให้ เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย

มีหลายโ ร ค แต่ถ้ามีเงินออมไว้ใช้ย ามแก่ ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน

7. เงินออม ทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เงินในการซื้อข้าว ของเครื่องใช้

ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่เสมอ

8. เงินออม ทำให้ชีวิตไม่ลำบ าก เมื่อไม่มีงานทำ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป งานบางอย่างต้องล้ มหาย ต ๅ ย จากไป อย่างพนักงานธนาคาร

หรือสำนั กพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ ให้ได้นะ

9. มีเงินออม มีอิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานสักเท่าไหร่ มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ชีวิตมีอิสระ อย ากทำอะไรก็สามารถทำได้

10. เงินออม มีส่วนช่วยประเท ศ

เพราะการเก็บเงินออม ไว้ในธนาคารเพื่อให้มีการกู้ เงินไปลงทุ นต่างๆ ก็จะเป็นการ

ที่เราเองช่วยเหลือประเท ศทางอ้ออมด้วยนะ

ทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพาใคร เรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้ดีที่สุด

 

ขอบคุณ : s m i l e r o y y i m

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …