Home เกร็ดความรู้ เข้าใจ 5 สิ่งนี้ จากที่เคยฟุ่มเฟือย กลายเป็นคนที่มีเงินเก็บออม ง่ายๆ มีกินมีเหลือใช้สบายๆ

เข้าใจ 5 สิ่งนี้ จากที่เคยฟุ่มเฟือย กลายเป็นคนที่มีเงินเก็บออม ง่ายๆ มีกินมีเหลือใช้สบายๆ

8 second read
ปิดความเห็น บน เข้าใจ 5 สิ่งนี้ จากที่เคยฟุ่มเฟือย กลายเป็นคนที่มีเงินเก็บออม ง่ายๆ มีกินมีเหลือใช้สบายๆ
0

1. หยอดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และการหยอดกระปุก มันเป็นการเริ่มต้น ที่ง่ายที่ใครก็ทำได้

นอกจากจะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน ในส่วนต่างๆ ได้อีกนะ แล้วเป้าหมาย

จะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บ เงินสำเร็จเร็ว ในยุคนี้ วิธีนี้ก็ยังใช้ได้ถ้าการใช้ จ่ายของคุณแม่

ไม่ได้เดื อดร้ อนอะไร ก็จะทำให้เงินเก็บ งอกเงยขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเก็บเงินได้จำนวนนึง ฝากธนาคาร เอาไว้เพื่อกิน ด อ ก

2. อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ด ออก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ก็ในเมื่อเรามีความตั้งใจ ที่จะเก็บเงินแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมาย

และวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือ เช่นในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงิน แค่ไหน เท่าไหร่ จากนั้นจึงค่อยลดการใช้จ่าย

กับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนด หากคุณ

ไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ คุณก็จะไม่มีหลักให้ยึดอาจ พล าดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

3. เก็บเงิน สำหรับออมเงิน

เช่น เก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้คุณ

มีเงินเก็บ แต่ทว่า หากเราคำนวณดีๆ แล้ว รายจ่ายเยอะ อาจจะลดเหลือ สักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้

เพราะนอกจากจะมีเงินเหลือและเราเองยังไม่เดื อ ดร้ อนด้วย ถ้าต้องการใช้เงินในเวลาที่จำเป็นมากๆ

4. จัดการ เงินออม ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะตั้งเป้า สำหรับการออมไว้ก่อน จากนั้นก็ปรับไ ลฟ์ สไ ตล์ให้เข้ากับเงิน

ที่เหลือ จนเป็นนิสัยเราในแต่ละเดือนนั้น จะทำให้คุณ เก็บเงินได้ไม่ย ากเลยและคนส่วนใหญ่ จะคิดว่าควรหั กรายจ่ายทุกอย่าง

จึงค่อยออมในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงตามเป้า

และวิธีการนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดและรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

5. แบ่ งเงินใช้เป็นเดือน ๆ ไป

ณ ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์การเก็บเงิน พอเงินเดือนออก

ก็ใช้จ่ายไม่สน แต่ละเดือนแทบจะไม่ได้คำนวณเลย ว่าหมดมากน้อยแค่ไหน

และเมื่อทำแบบนี้เรื่อย ๆ การออม คงไม่เกิ ดขึ้นฉะนั้นเราควรแบ่ งเงินตามสัดส่วนที่พอเหมาะ อาจแบ่งเป็นบัญชี

เงินออม บัญชีจ่าย บัญชีเก็บ แล้วคุณจะรู้ว่าอะไร ที่ควรประหยัดอะไรที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

ดังนั้น เงินสำรองต้องมีไว้ค่อยๆ ออมไว้จะมากจะน้อยก็หยอดกระปุกไว้ อย่างน้อยย ามฉุ ก เฉิ นยังมีเงินก้อนจะทำให้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นเบา

ลง ทำให้เราผ่านพ้ นปัญหาหรือวิ ก ฤ ตในช่วงเวลานั้นไปได้อย่างไม่ลำบ ากมากนัก เชื่ อเถอะมีเงินไว้อุ่นใจแน่นอน

นิสั ยทั้งหมดที่กล่าวมา หากเราเลิ กทำและปฏิบัติอย่างเ ค ร่ ง ครั ด เชื่ อว่ามีหนี้มากแค่ไหน เราก็จะใช้หนี้ได้หมดโดยเร็ว

แต่สิ่งสำคัญ คือ การมีวินัยอย่างเ ค ร่ งครั ด โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน ซึ่งจะทำให้เรามีอิสระทางการเงินได้ไม่ย าก

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a . c o m

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …