Home เกร็ดความรู้ 8 ความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย นิสั ยคนรวยเขาทำกัน รู้แบบนี้รวยไปนานแล้ว

8 ความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย นิสั ยคนรวยเขาทำกัน รู้แบบนี้รวยไปนานแล้ว

6 second read
ปิดความเห็น บน 8 ความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย นิสั ยคนรวยเขาทำกัน รู้แบบนี้รวยไปนานแล้ว
0

มาดู 8 นิสั ยที่ทำให้คนจนแตกต่างจากคนรวย

1. คนรวยคิดย าว

คนชั้นกลางคิ ดสั้ น คนจนคิ ดสั้ นที่สุด คนจนมักจะคิดอะไรแบบวันต่อวัน ทำนองหาเช้ากินค่ำ

คนชั้นกลางมักจะคิดเป็นเดือนต่อเดือน นั่นคือคิดถึงวันเงินเดือนออก แต่คนรวยจะต้องคิดย าวเป็นปี ๆ หรือเป็นสิบ ๆ ปี

การคิดย าวนั้นมีพลั ง มหา ศ าล เพ ราะมันจะทำให้เขาอด ออมและลงทุนระยะย าว

ซึ่งจะทำให้เงินงอกเงยแบบทบต้นเป็นเวลานาน และนี่คือสูตรสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คนมั่งคั่ง

2. คนรวยทำงานเพื่อหากำไร

คนจนและคนชั้นกลาง ทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้าง คนรวยมองว่านี่คือหนทางที่จะทำให้รวยได้มากกว่า

แม้ว่าจะมีความเสี่ ยง ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นมักจะไม่กล้าเสี่ ยง และอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า

จึงมุ่งไปที่การหางานที่มีรายได้แน่นอน แต่รายได้จากการใช้แรงงานของตนเองนั้น มีน้อยคนที่จะรวยได้

3. คนรวยพูดเกี่ยวกับเรื่องไอเดีย

คนชั้นกลางพูดเกี่ยวกับสิ่งของ คนจนพูดถึงเรื่องของคนอื่นนี่ไม่ได้หมายความว่า คนรวยไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของหรือคนอื่น

แต่หมายถึงว่า คนรวยจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นน้อยกว่าคนจน

และมักจะเป็นคนที่มีแนวความคิดดี ๆ ในขณะที่คนชั้นกลางอาจจะเน้นการทำงานประจำ

ชอบพูดถึงเรื่องรถยนต์ ดนตรี การพักผ่อนหย่ อนใจ เป็นต้น

4. คนรวยกล้ารับความเสี่ ยง (ที่ได้พิจารณาและไตร่ตรองดีแล้ว)

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุด ก็คือ คนชั้นกลางส่วนใหญ่นั้นมักจะกลั วการลงทุนในหุ้ น

หรือตร า ส าร การเงินที่มีความผันผวนของราคา โดยที่เขาไม่พย าย ามศึกษาว่า ในระยะย าวแล้วมันอาจจะมีความคุ้มค่า

กว่าการฝากเงินในธนาคารมากในอีกมุมหนึ่ง คนที่กล้ารับความเสี่ ยงอย่างบ้ าบิ่ น

เช่น คนที่เล่นหุ้นวันต่อวัน ก็ไม่ใช่นิสั ยของคนรวย

คนรวยนั้นจะต้องรับความเสี่ ยง เฉพาะที่มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

5. คนรวยมีแหล่งรายได้หลากหลาย

คนจนและคนชั้นกลาง มีเพียงหนึ่งหรือสองแหล่งข้อนี้ก็เช่นกัน

ผมเองไม่แน่ใจว่าคนรวยมีรายได้จากหลายแหล่ง เพร าะรวยแล้วจึงไปลงทุนในทรัพย์สินหลาย ๆ อย่าง

หรือมีทรัพย์สินหลายอย่างจึงทำให้รวย แต่ที่ผมเห็นชัดเจนก็

คือ คนชั้นกลางนั้นมักไม่ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ ยง ทำให้รายได้มักจะมาจากเงินเดือนเป็นหลัก

6. คนรวยยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เขาคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น มักมีโอกาสที่เขาอาจจะคว้าไว้ได้ เบื้องหลังนิสั ยนี้ อาจจะมาจากการที่คนรวยมีความมั่นใจสูงกว่าคนชั้นกลาง

ที่มักกลั วว่าตนเองจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้

7. คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดชีวิต

มีนิสั ยรักการอ่ าน หรือการหาความรู้ต่อไปเรื่อย ๆ ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นพอเรียนจบ ก็มักจะไม่สนใจอ่ านหนังสื อหรือหาความรู้ใหม่ ๆ

และความรู้ที่ผมคิดว่าคนจนและคนชั้นกลาง พล าดไป เพ ราะไม่มีการสอนในโรงเรียน

ก็คือความรู้ทางด้านการเงินที่คนรวยมักจะศึกษาต่อ เพ ราะเห็นถึงความสำคัญ และอาจนำไปสู่ความมั่งคั่งได้

8. คนรวยชอบตั้งคำถามที่เป็นบวกและสร้างกำลังใจ

คนจนและคนชั้นกลาง ชอบตั้งคำถามที่เป็นลบและบั่ น ท อ น กำลังใจ คนรวยมักจะคิดว่า ฉันจะสร้างรายได้เป็นเท่าตัวในปีนี้ได้อย่างไร

ในวิ ก ฤ ต ครั้งนี้มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้าง ฯลฯ ในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางมักจะคิดว่า ทำไมเรื่องแ ย่ ๆ ถึงต้องมาเกิ ดกับฉันด้วย

โอกาสของคนเราไม่เท่ากัน เป็นเพ ราะฉันเกิ ดมาจน ฯลฯ

และนั่นก็คือความแ ต ก ต่าง 8 ข้อ ระหว่างคนรวย คนจน และคนชั้นกลาง ที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ ซึ่งผมเชื่ อว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นจริงแน่นอน

คนรวยบางคนก็มีคุณสมบัติที่เป็นแบบคนชั้นกลาง และคนชั้นกลางจำนวนมากก็มีนิสั ยแบบคนรวย

แต่ถ้าเราอย ากรวย ผมคิดว่าการยึดนิสั ยแบบคนรวย น่าจะทำให้เรามีโอกาสมากกว่า..

 

ขอบคุณ : 360 – s c o p e n e w

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …