Home เกร็ดความรู้ 6 อาชีพที่น่าเป็นห่วงเตรียมรับมือ คงไม่นานหรอก จะหายไปในอาคตข้างหน้า

6 อาชีพที่น่าเป็นห่วงเตรียมรับมือ คงไม่นานหรอก จะหายไปในอาคตข้างหน้า

12 second read
ปิดความเห็น บน 6 อาชีพที่น่าเป็นห่วงเตรียมรับมือ คงไม่นานหรอก จะหายไปในอาคตข้างหน้า
0

นับวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เข้ามามากขึ้น และในชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น

จนทำให้บางอาชีพนั้น จะต้องห า ยไป

ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แล้วจะมีอาชี พอะไรบ้างนั้น ไปดูพร้อมๆ กัน

แน่นอนว่า คงมีหลายคน ที่เดือ ด ร้อนแน่

เพราะอาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคนในสังคม

และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทน

ไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันโลกของเรานั้น

มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง

แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเ ท คโ นโ ลยี มากขึ้นนั้น หลายคนอาจต้อง ตกงาน

โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องหายไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1. E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์ นั่นเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่

ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสื อพิ มพ์ นิ ต ย ส าร เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

2. นายหน้ าทัวร์ เพราะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า

วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็ บไ ซต์ ผ่านแ อปพลิเ คชั่ น ได้ด้วยตัวเองแล้ว

3. คนงาน สายการผลิ ต ที่พูดแบบนี้เพราะว่า เทคโ นโ ลยี หุ่ นย นต์ A I

เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด

ทำให้คนในสายงาน เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

4. ผู้ประก าศข่ าว เพราะผู้ประกาศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน

ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ อ อ นไ ลน์ ต่าง ๆ

อีกทั้งยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เพราะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

5. พนักงานข า ย เพราะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้ าและ

ชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

6. พนักงานธน าค าร เพราะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์

มันมาแทนที่ และสะดวกสบายอย่างมาก

จะถูกใช้งานทดแท น สาขาธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ

แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร

“เมื่อเจอปัญหา หรืออุ ป ส ร ร ค อะไรเข้ามาในชีวิต

ขอให้มีสติและไม่ใช้อ าร มณ์

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

พอเรามีสติ เราก็จะมีปัญญา

สามารถแก้ไขปัญหา

หรือผ่านพ้ นอุ ป ส ร ร คไปได้..”

 

ขอบคุณ : p o f e s s i o n – j55

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …