Home เกร็ดความรู้ ผลпรรมของคนที่พูดจาให้ร้ๅยผู้อื่นมาเร็วมากนะ..แต่การคิดดีกับคนอื่น หมายถึงคุณคิดดีกับตนเองด้วย

ผลпรรมของคนที่พูดจาให้ร้ๅยผู้อื่นมาเร็วมากนะ..แต่การคิดดีกับคนอื่น หมายถึงคุณคิดดีกับตนเองด้วย

6 second read
ปิดความเห็น บน ผลпรรมของคนที่พูดจาให้ร้ๅยผู้อื่นมาเร็วมากนะ..แต่การคิดดีกับคนอื่น หมายถึงคุณคิดดีกับตนเองด้วย
0

หลวงปู่ ได้พูดไว้อยู่เสมอว่า อย่ าไปพูดไม่ ดีกับใครเขาเมื่อมีคนมาต่อว่าเรา แต่ถ้าเราไม่ว่าเขากลับ

เรื่องมันก็จะไม่มีอะไร แต่หากเราไปต่อว่าเขากลับ นี่แหละจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่

และท่านสอนศิษย์ทุกๆคนเสมือนว่า อย่ าไปพูดทําลๅยความหวังของผู้อื่นเขา

เพราะความหวังนั้นอาจเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ก็ได้ หากเราพูดตัดความหวังของเขาไป

ผลนั้นจะถึงแ ก่ตัวของตนเอง แล้วท่านได้กล่าวไว้อีกว่า คนที่ชอบว่าและให้ร้ๅยผู้อื่น การพูดจาไม่ ดีต่างๆนั้น ผลนั้นจะมาเร็วมาก

การไม่ได้เป็นที่รักของคนทั่วไปนั้น ตรงกันข้ามกันคือคนที่น่ารังเกี ยจ กำลังนี้จะส่งผลให้เขามีเรื่องเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นกาย ใจ บางคนยังไม่หยุดทำ ทำต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว เมื่อ ก ร ร มดีที่เคยสร้างมาหมดลง

ก ร ร มไม่ ดีที่สร้างนี้ก็จะตาม ส น อ ง ในภພนี้และภພหน้านั่นเอง ก ร ร มดีนั้นจะส่งผลให้เรามีแต่ความสุข

มีความเจริญมีโ ช ค ล าภ ส่วน ก ร ร มไม่ ดีที่เข้ามานั้น จะเข้ามาทำให้เรามีแต่เรื่องไม่มีความสุข เป็นทุ กข์

เหมือนเขาคนนั้นซื้อ ห ว ย เลข 56 ห ว ยก็จะออกเลข 57 ไม่ก็บางทีติดต่อการค้ าหรืองานต่าง ๆ

มองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างแหละ ไปแล้วก็ไม่เจอบ้างแหละ จะคอยมีอุปสรรคตลอด

ซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆ เลย เขาก็จะได้เพียงหมื่นหรือสองหมื่น

หรือโ ช คครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่ได้แค่ไม่กี่พันบาท เป็นต้น

นี้เป็นเพราะสิ่งไม่ ดีเข้ามาตัด ร อ นสิ่งที่ดี แล้วหมายรวมถึงญาติพี่น้องลูกๆหลานๆ

เหล่านั้นก็จะนำความเดื อดร้ อน มาให้ด้วย มี พี่น้อง ญาติ เพื่อน ก็จะโ ก งทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างล่ะ ทำให้เราไม่สบๅยกาย ไม่สบๅยใจ

มีเรื่องต่างๆเข้ามาอยู่ตลอด ไม่จบไม่สิ้น มีลูกหลานก็จะดื้ อด้านว่านอนสอนยๅก

ทำความเดื อด ร้ อนให้เสี ยเงินทองอยู่เสมอ ว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพนับถือ

หลวงปู่ท่านบอпไว้ว่าก ร ร ม ทางวาจามีผลร้ๅยแ รง การที่พูดใส่ร้ๅย พูดไม่ ดีจนทำให้ผู้อื่นเสี ยใจนั้น

ถ้ารู้ตัวให้หยุดเถิด ถ้าไม่หยุดไม่ ส น อ ง แต่ในชๅตินี้ พอจากไปยังต้องไปใช้ตามขุมต่างๆ อีก ท่านจะสอนศิษย์อยู่เสมอว่า “คนดีเขาไม่ตีใครหรอก”

คือว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งๆ ไปทำอะไรเขานะ ซึ่งหมายถึงไม่ให้พูดจาไม่ ดีต่อว่าใส่ร้ๅยเขา จนเดื อดร้ อนเสี ย ห ายและเป็นทุ กข์

“อย่ าพูดให้ร้ ายคนอื่น

การคิดดีกับคนอื่น

หมายถึงคุณคิดดีกับตนเอง

หากคุณคิดไม่ดีกับคนอื่น

ย่อมหมายถึงคุณคิดไม่ดีกับตนเอง..”

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …