Home เกร็ดความรู้ 9 นิสั ยผู้หญิงคิกบวก เธอน่ารักอารมณ์ดี ใครทำแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลย

9 นิสั ยผู้หญิงคิกบวก เธอน่ารักอารมณ์ดี ใครทำแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลย

10 second read
ปิดความเห็น บน 9 นิสั ยผู้หญิงคิกบวก เธอน่ารักอารมณ์ดี ใครทำแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลย
0

1. ผู้หญิงคิดบวก จะใช้ภาษ าสื่ อส ารเชิงบวก

เขาจะพย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้

เกิ ดประโยชน์มากกว่า เขาจะไม่มองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิ ดปัญหาตามมา

2. ผู้หญิงคิดบวก ซื่อสั ตย์กับตัวเอง และกับคนอื่น

คนที่คิดบวก จะรู้ตัวเองเสมอว่าตัวเองเป็นใคร พร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงๆ

กับคนอื่นรวมไปถึงจะไม่แสดง อารมณ์ความเชื่ อ ทัศนคติต่างๆ ที่ขั ดต่อความรู้สึกตัวเองด้วยสิ

3. ผู้หญิงคิดบวก ยอมรับความไม่แน่นอนได้เสมอ

เธอพร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านการคิด

การตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมู ลให้ดีที่สุด ไม่วิตกกั ง ว ลกับสิ่งที่ยังไม่เกิ ดขึ้น

4. ผู้หญิงคิดบวก ไม่ดูถู กตัวเอง

การคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแหละ มันจะก่อให้เกิ ดทัศนคติด้านลบกับตัวเอง

ทำให้เกิ ดความไม่มั่นใจขึ้นมา ไม่เชื่ อมั่นในตัวเอง เราลองเปลี่ยนจากการ ดูถู กตั วเอง เป็นหันมาให้กำลังใจตัวเองดีกว่านะ

5. ผู้หญิงคิดบวก จะอยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวก เขาจะปล่อยให้อดีตผ่านไป ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก ทิ้งข้อผิ ดพล าดและความสำเร็จ

ครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” นี่เป็นสิ่งที่เขาคิด

6. ผู้หญิงคิดบวก เป็นคนมองโลกในแ ง่ดี

คนที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ มีความหวังกับอนาคต เชื่ อในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำซึ่งส่งผล ก็ออกมาดีที่สุด

7. มีกำลัง ขับเคลื่อน กระตื อรื อล้ น

คนที่เขาคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ เขาพร้อมที่จะเผชิญความท้าทาย เผชิญปัญหา หาวิธีแก้ไขมันได้ อย่ างกระตื อรื อล้ น

8. ผู้หญิงคิดบวก เธอปล่อยวางเป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ตลอด เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ กข์

มันจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแ ง่ ร้ า ยเราจงเปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่า วางทุกเรื่อง ที่มันป วดหัว แล้วมองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเอง

9. ผู้หญิงคิดบวก เป็นคนยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกเนี่ยแหละ มันจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตา หรือบุคลิ กท่าทางที่ดี มันก็สามารถส่งยิ้มให้กับใครๆ

 

ขอบคุณ : g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …