Home เกร็ดความรู้ 5 หลักการ ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น มีสติในการทำงาน ทำได้ตามนี้ ชีวิตมีความสุขมาก

5 หลักการ ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น มีสติในการทำงาน ทำได้ตามนี้ ชีวิตมีความสุขมาก

1 second read
ปิดความเห็น บน 5 หลักการ ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น มีสติในการทำงาน ทำได้ตามนี้ ชีวิตมีความสุขมาก
0

1. หายใจลึก ๆ

เมื่อเรารู้สึกว่าหลาย ๆ สิ่งมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ การถอนหายใจแล้วหายใจเข้าลึกๆ ก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกาย

ตัวเองได้ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจที่ซึ่งจะนำพ าความรู้สึกในแ ง่ลบต่างๆ

อย่ างเช่นอารมณ์ห งุ ดห งิ ดเสี ยใจ ผิ ดหวังหรือโ ก ร ธเคื องลงได้ความอดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง

เช่นเดียว กับการมองโลกในแ ง่ดีเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้

2. ฝึกตัวเองให้รู้จักการรอคอย

ความพึงพอใจ ที่เกิ ดขึ้นเมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใดแม้จะทำให้เรารู้สึกดีแต่นักวิจัยทางจิตวิทย ากลับมองว่ามันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน

โดยในการศึกษาหนึ่งพบว่าการรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขในระยะย าวมากกว่าซึ่ง

การทำให้เรามีนิสั ยการรอคอยที่ดีที่สุดก็คือการฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเอง

3. มีสติให้มากขึ้น

เชื่ อว่าหลายคนก็คงต้องเคย ว อ กแ ว ก ทำในสิ่งที่เราไม่รี บร้ อนแทนที่จะทำในสิ่งที่เร่ งด่ วนมากกว่า

โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนั่นก็เป็นเพราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ได้

4. เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประโยชน์มากมายการวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น

เ ค รี ย ดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแ ง่ดีมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องย ากค่ะ ในการฝึกขอบคุณ

ก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณกับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณด้วยรอยยิ้ม หรือนึกขอบคุณตัวเองเมื่อสามารถทำบางสิ่งได้เมื่อเราขอบคุณ

จนเป็นนิสั ยก็จะทำให้เรามองโลกในแ ง่ดีและมีความอดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

5. ฝึกยอมรับความย ากลำบ ากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะความสะดวกสบายเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกมีความอดทนน้อยลงและ

เมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบ ากเราจึงไม่สามารถอดทนกับมันได้ดังนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความย ากลำบ ากและความ

ไม่สะดวกสบายให้ได้

 

ขอบคุณ : lifein-hug

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …