Home เกร็ดความรู้ วิธีการบริหารเงินที่จำเป็นที่สุดกับชีวิต แบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก

วิธีการบริหารเงินที่จำเป็นที่สุดกับชีวิต แบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก

5 second read
ปิดความเห็น บน วิธีการบริหารเงินที่จำเป็นที่สุดกับชีวิต แบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก
0

วิธีบริหารจัดการเรื่องเงินกับ เคล็ดลับบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก คืออะไร มันก็คือ

แนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบ ทำให้คุณมีเงินเหลือ พอใช้ทั้งเดือน

ทีนี้เรามาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออกคืออะไร

ทางเข้าที่ 1 รายรับ

ซึ่งรายรับเกิ ดจากการทำงาน ทั้งรายเดือนรายวันส่วนตัว ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร

จะต้องมีรายได้หลัก ซึ่งถือเป็นเงินที่เข้าประจำสม่ำเสมอ

เงินส่วนนี้จะถือเป็นส่วนสำคัญที่ จะต้องมีการจัดการบริหาร

และต้องรักษาแหล่งที่มาของเงินให้ดีๆ พูดง่ายๆคือ หากทำงานก็ต้องเก าะตำแหน่งให้แน่นๆ ถ้ามันดีและทำให้คุณมีรายได้

ทางเข้าที่ 2 รายได้เสริม

ยุคนี้บอกเลยว่าควรหาอาชีพเสริม ทำอะไรก็ได้ที่สุจ ริตไม่ผิ ดกฎหม าย ลงทุนได้แต่มีผลตอบแทน จะลงแ รง

ลงเงินได้ทั้งนั้นขอให้มี แหล่งเงินเข้าสำรองโดยคุณอาจดูความสามารถ เวลา ของการทำงานเสริ ม

เช่น บางคนเป็นนักบัญชี ทำงานบริษัทประจำอยู่แล้ว แต่ก็รับงานฟ รีแ ล นซ์ เช่น รับดูแลบัญชีให้บริษั ทอื่นๆ ตรวจง บ บัญชี

หรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญชีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทำได้ ชอบ สนุก

และ คิดว่ามีความสามารถและทำแล้วมีรายได้งอกเงย เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิน

5 ทางออก จริงๆ ก็คือรายจ่ายหลักๆ ที่คนเราต้องจ่ายกันอยู่คือ

-ค่าสาธ ารณูปโภคเช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ และอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-ภาระห นี้สิ น

-การออมเงิน

ทั้งหมดนี้ถือเป็น 5 รายจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่สำหรับข้อที่ 5 การออมเงินนั้นมันจะกลับมาเป็นรายรับหรือเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ได้ในอนาคต

ที่นี้เราก็มาดูลำดับความสำคั ญที่เรียงไว้ให้แน่นอนว่า

อันดับที่ 1 นั้นสำคัญที่สุดเพราะไม่มีข้อหนึ่งคุณไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำ

ไม่มีไ ฟ ดังนั้นค่าใช้จ่ ายส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่า ยกันตลอดชีวิต

อันดับที่ 2 คนที่มีภาระครอบครัวแน่นอนว่าคร อบครัวต้องมาก่อนตัวเอง

เช่น ให้เ งินลูก ค่าเรียน หรือ ให้เงินพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อจากเรื่องที่อยู่อาศัย

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะฟุ่ มเฟื อยหรือประหยัดในแต่ละวันเพราะเงินส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนด

ได้ว่าคุณจะกลายเป็นคนมีห นี้เยอะ หรือ ไม่มีห นี้จากการใช้จ่ายส่วนตัวนี้แหละ

อันดับที่ 4 ภาระห นี้สิน แน่นอนว่ามี ห นี้ต้องจ่ายแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายมันก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องมาดูหลายๆ เหตุผลว่าจะบริหารอย่ างไร

อันดับที่ 5 การออมเงิน คือเงินที่เหลือจากข้อ 1-4 จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ข้อนี้ ซึ่งก็จะมีวิธีการหลากหลายในการออมเงิน

ก็เลือกเอาที่เหมาะกับเราเองแต่ต้องจัดให้เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนจะมากหรือน้อย

ก็ต้องมีเหลือให้ถึงข้อ 5 เพราะเมื่อวันไหนที่คุณไม่มีรายได้จาก 2 ทางที่กล่าวมา

ข้อนี้จะกลับไปเป็นรายรับให้คุณได้ชั่ ว คร าว หรือ อาจตลอดชีวิตโดยเฉพาะย าม ชร าไม่มีแ รงทำงานแล้ว

 

ขอบคุณ : lamunlamai

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …