Home ข้อคิด 10 คุณสมบัติ ผู้หญิงที่ฉลาดดูได้ง่ายมาก ส่วนมากนิสั ยแบบนี้

10 คุณสมบัติ ผู้หญิงที่ฉลาดดูได้ง่ายมาก ส่วนมากนิสั ยแบบนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 คุณสมบัติ ผู้หญิงที่ฉลาดดูได้ง่ายมาก ส่วนมากนิสั ยแบบนี้
1

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแ ก ล้ งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่า เค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง

มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น

มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด

ได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทาง

และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

3. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพ ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแ ข็งแ ร ง

จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสโดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

4. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้

เป็นยุคของข้ อมู ลข่ าวส าร ตลอด 24 ชั่ วโ ม ง

คนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่ข้ อมู ลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแ บ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เ ส พข้ อมู ลดี ๆ ที่เขาคัดส ร รมา อย่ างดีแล้ว

5. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสี ยงแต่มีผลงานการั นติความสามารถเสมอในยุคนี้

ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

6. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น

สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้ มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ด พล าดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์

ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุ กขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้ มลง

7. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน

ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง

อยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสั ยทัศน์

จนเราต้องตะลึ ง และทึ่งใน ความสามารถ

8. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง

ของตนเองและทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน

เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

และนับถือ จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

9.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่อง

ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห าร เวลา ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่

กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ด พล าด แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก

เป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น

กระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง

ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเอง ให้เกิ ดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

 

ขอบคูณ : wansukth

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …