Home ข้อคิด ข้อคิดดีๆ ที่อย ากให้ อ่ า นชีวิตคนเราเปรียบได้เสมือนถังน้ำ 3 ใบ

ข้อคิดดีๆ ที่อย ากให้ อ่ า นชีวิตคนเราเปรียบได้เสมือนถังน้ำ 3 ใบ

0 second read
ปิดความเห็น บน ข้อคิดดีๆ ที่อย ากให้ อ่ า นชีวิตคนเราเปรียบได้เสมือนถังน้ำ 3 ใบ
0

ช่างไม้คนนึง ตั ด ไม้มาทำถัง ก็เลยแบ่งไม้เป็น 3 ส่วน เพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ เพื่อเอาไปใช้

ใบที่ 1 เขาเอาไว้ใส่น้ำ ก็คือถังน้ำ ใช้บรรจุน้ำ ทั้งไว้ดื่มและไว้อาบด้วยกัน

ใบที่ 2 เอาไว้บ่ มไ ว น์ เรียกว่าถังไ ว น์นั่นเอง ใครๆ ต่างนิยม ชมชอบ เพราะด้วยกลิ่ นไ ว น์ ที่หอมหวล

ใบที่ 3 เขาเอาไว้ในส้ว ม เพื่อเก็บ อุ จ า ร ะ เมื่อมีใครพบ ใครเห็น พวกเขาต่างก็พากันเมินหน้าหนี

ถังไม้ 3 ใบที่เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร ในนั้น สิ่งที่บรรจุต่างกัน

ชะต าชีวิตเราจึงต่างกัน ชีวิตเหมือนถังไม้ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น

มุมมองเป็นเราเช่นไร การดำรงชี พก็เป็นอย่ างนั้น ต้องเจอทุกชีวิต

ความเหนื่อย คือการต้องทำงานการเปลี่ยนแปลง คือชะต าชีวิตอดทน จะได้ประสบการณ์

การอภั ยจึงเป็นปัญญาความสงบ ต้องบำเพ็ญถึงจะได้รับ ต้องทำจึงมีไว้ค ร อ บ ครอง ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบ ากมาก ให้บอกกับตัวเองว่า

ทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา จงยืนหยัดมั่นไว้เพราะทางที่คุณกำลังเดินนั้น

คือทางขึ้นสู่ที่สูง นี่เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้อุปถั มภ์มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง มีมิตรสห ายที่เข้าใจ มี ศั ต รู ที่คอย บั่ น ทอนเราเสมอ

มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ และการดำรงชีวิตไม่ง่ายเมื่อยังมีลมห ายใจ จงรู้ถนอมรักษาไว้

ความทะเ ย อ ทะย านเป็นเส้นทางสู้ความสำเร็จ และเพี ยร พ ย าย าม จะเป็นพา ห นะที่พาให้คุณไปถึงความสำเร็จ…

 

ขอขอบคุณ : นุส นธิ์บุ คส์

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …