Home ข้อคิด 6 วิธีออมเงินให้มีเงินเก็ บแบบไม่รู้ตัว

6 วิธีออมเงินให้มีเงินเก็ บแบบไม่รู้ตัว

6 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิธีออมเงินให้มีเงินเก็ บแบบไม่รู้ตัว
1

1. เปลี่ยนค่าใช้จ่าย ให้เป็นการออม

หากเรามีการย กเ ลิ กค่าใช้จ่ายบางอย่ าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือถือให้ถูก หรือการย  กเลิ กเคเบิ้ ลทีวี

แน่นอนว่าต้องมีเงินเหลือ ถ้าอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น ก็ให้เอาเงินที่เหลือนั้น จากที่เราต้องคอยจ่ายทุกๆ เดือน มาออม ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้น

2. หั กเข้าบัญชี อัตโนมั ติ

จะมีความตั้งใจอย่ างเดียวมันไม่พอหร อกนะ ควรทำเรื่องวางแผนการเงิน

ให้เป็นเรื่องอัตโนมัติไปเลยโดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป วดหัวว่าจะต้องออมเงินเท่าไหร่ยังไงโดยให้เข้าไปคุยกับธน าคาร แล้วขอจัดระบบ

โอ นเงิน อัตโนมัติเพียงเท่านี้ก็จะไม่พล าดหรือลืมเก็บเงินตาม ที่ต้องการแล้วล่ะ

3. ตั้งชื่อให้ แต่ละบัญชี

พอเราเปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีก็เป็นชื่อของเราหรือเป็นเลขบัญชี ดูน่าเบื่ อสุด ๆ ใช่มั้ยล่ะยิ่งหากเรามีหลายบัญชีก็ยิ่งสับสน

ว่าแต่ละบัญชีจะใช้ทำอะไร ถ้าอย ากออมเงินให้ได้มากขึ้น

ก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีว่า บัญชีนี้ใช้สำหรับอะไรกัน เราอาจจะตั้งชื่อให้แต่ละบัญชีเช่น

ถ้าเป็นบัญชีเก็บเงินไปเที่ยวก็อาจจะตั้งเป็น ทริ ปไปฝรั่ งเศ สอะไรแบบนี้ ให้เรารู้สึ กสนุกไปด้วยและออมเงินได้ด้วย

4. เอาเงิน โบนั สมาออม

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนั ส หรือการได้เงินคืนจากที่ใด ๆ ก็ตามแต่ หากอย ากเก็บเงิน ให้ได้เพิ่มขึ้นนั้น การที่เราจะออมเงินส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะทำให้เราสามารถออมเงินได้มากขึ้น

5. เงินเดือนขึ้น ก็ให้เก็บส่วนต่ าง

สมมุติปีนี้ ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 2,000 ก็ให้เก็บเงิน ตรงนี้ไว้ในบัญชี เงินฝ ากจะดีเลย

เพราะหากเราไม่ได้มีอะไรที่จำเป็น ต้องใช้เงินเพิ่ม ก็ออมเงินตรงนี้ไว้ใช้ตอนเกษี ยณจะมั่นคงนะ

6. ใส่กุญแจ ล็อกไว้เลย

หากมีเงินส่วนใด ที่เราไม่ได้ใช้ แล้วเราเองคิดอย ากจะออมเงินขึ้นมา ก็ให้นำเงิน

ไปเก็บไว้ในที่ที่นำออกมาย ากนะ เช่นการเก็บเงินไว้ในบั ต รเงินฝากที่จะทำให้เราถอนเงินออกมาไม่ได้เว้ นแต่จะจ่ายค่ าธร ร มเนี ยมเล็กน้อยมันเหมาะกับการออมเงิน ไว้สำหรับก่อนเกษี ยณ

เราสามารถเก็บเงินส่วนที่เหลือ ไว้กับตัวได้ ไว้ใช้ในย ามฉุ กเฉิ น โดยมีขั้น ต่ำสัก 20,000 ก็โอแล้ว มีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เก็ บเงินได้ โดยที่ไม่ต้องทำตัว ประหยัดจนเกินไปหากเราวางแผนการเงิน

ของตัวเองให้ดี ๆ เราก็จะมีเงินเก็ บไว้ใช้ในย ามที่เราจำเป็นจริงๆ หรือใช้ในตอนแก่นั่นเอง

“หากเราเป็นฝ่ายที่สามารถควบคุ มเงิน เราจะมีทั้งอิสระและความร่ำรวยในชีวิ ตแต่หากปล่อยให้เงินเข้ามาควบคุ ม เราก็จะมีแต่ความย ากจนข้ นแค้ น”

 

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

ใช้เวลาอยู่กับลูกๆ ให้คุ้มค่าที่สุด..เพราะคุณอาจมีเวลาอยู่กับลูกแค่10 ปีแรก

พ่อแม่ต้องใช้เวลาอยู่กับลูกๆ ให้ได้มากที่ในยามที่ลูกๆ ต … …