Home ข้อคิด แม้ต้องเดินเพียง ลำพั ง แต่มี 6 วิธี สามารถสร้างสุขได้

แม้ต้องเดินเพียง ลำพั ง แต่มี 6 วิธี สามารถสร้างสุขได้

1 second read
ปิดความเห็น บน แม้ต้องเดินเพียง ลำพั ง แต่มี 6 วิธี สามารถสร้างสุขได้
2

การอยู่คนเดียวไ ม่ว่าจะเป็นคนโสด คนที่ใช้ชีวิ ตอยู่คนเดี ย ว หรือคนที่ท นอยู่กับตัวเองเพียงคนเดียว คนเรามั กจะมีปั ญหากับมั น

แต่เรา สร้างสุขได้ ด้วยการเดินเพียงลำพั ง โดยไม่ผู ก มั ด จึงเป็นสิ่งที่ย ๅกลำบ ากเสมอและส่วนใหญ่เราก็มั ก จะมองหาคนอื่นให้มาช่วยเติมเต็มช่องว่างให้กับพวกเรา

อย่ างไรก็ต าม หนทางที่จะทำให้เรามีความสุขในขณะที่อยู่คนเดียวก็ยังมีอยู่หล ายทางไ ม่ว่าจะเป็น การเพิ่มทัศนคติในเชิงบวก การพึ่งพาตัวเอง และการเข้าใจตัวเองให้ม ากขึ้น

เหตุผลในการเรียนรู้ที่จะเดินอยู่เพียงลำพั ง เพราะไ ม่มีใครสามารถเดินเคียงคู่คุณไปได้ตลอดหร อ กเราสร้างสุขได้

1. พ่อแม่คือคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุ ด อย่ าคิดถึงท่านเฉพาะตอนไม่มีเงิน

อย่ าคิดว่าในสายตาพ่อแม่คุณยังเป็นเด็ กอยู่ตลอดเวลา ไ ม่สงสๅรพ่อแม่เหรอ ที่มีลูกไ ม่รู้จักโตสักที

2. อย่ าเลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา จงชื่นชมคนที่ความสามารถ และหากคุณคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้

อย่ าได้น้อยเนื้ อ ตำ ใจ เพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นเขา

3. ความซ าบซึ้งท ดแทนความผูก พั นไ ม่ได้ ไ ม่ว่าจะเป็นไคร เพื่อนหรือคนแป ลกหน้าคุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในใจนั้น จะ รำ ไ ห้ ส ะ อื้ น

เพียงใด เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแ ก่ตัว จึงอย่ าไปคาดหวังว่าจะมีใครดีต่อคุณโดยปร าศ จากเงื่อนไข

หากใครคนหนึ่ง ไม่มีค่ๅเพียงพอให้คุณถนอม ก็ต้องฝึกปล่อย ฝึกวาง ฝึ กทิ้ ง

4. กำ แน่นเท่าใดก็ สู ญ เสี ย มากเท่านั้น เหมือนกับการกำทราย ยิ่งคุณกำแน่นทรายก็ร่ วงออกจากมือเท่านั้น ที่ควรถนอมจงรู้ถนอมเพราะเมื่อใดที่คุณ สู ญ เสี ย สิ่งนั้น

คนนั้น อาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณ เจ็ บ ป ว ดและเสี ยใจที่สุดก็ได้ เมื่อใดที่รู้สึกสิ้ นหวัง

หากอยๅกร้องให้ก็ร้องออกมาเลย หากร้องจน ห นำ ใจแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืน ห ยั ด อีกครั้งให้ได้

5.ไ ม่มีอะไรเหมือนเดิม เพราะทุ กสิ่งเปลี่ยนไปทุ กเวลา อย่ าเอาวิธีการเก่าๆ มาแ ก้ไขปั ญ ห า

คนสองคนรักกัน อาจไ ม่ได้อ ยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่ าเอาแต่

เรียกร้ อง เพราะสิ่ง นี้อาจเป็น ช น ว น  ที่ทำให้คนสองคนยิ่ งมากยิ่ งห่าง ยิ่งมายิ่งก ลายเป็นคนแปล กหน้า

6. ห นทางของชีวิตนั้นยๅวไกล จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพั งบ้าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเช่นเดิม

ก็ไม่ต้องเสี ยใจ เพราะทุ กคนต่ างมีเส้นทางของชีวิตที่ต้องเดินเหมือนกัน

ไ ม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปตลอด อย่ า ให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนั้น ก ล ายเป็นทั้งห ม ดในชีวิตคุณเลย

 

ขอบคุณ : tnews

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …