Home เกร็ดความรู้ 6 เรื่องราวดีๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น

6 เรื่องราวดีๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น

1 second read
ปิดความเห็น บน 6 เรื่องราวดีๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น
0

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือมุมมองที่เรามีต่อทุ ก ข์ที่เกิ ดขึ้น เพื่อเป็นบททดสอบให้เราพบความสุข ที่มีความหมายมากขึ้น ขนาดเหรียญยังมีสองด้าน เห ตุก า รณ์ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในชีวิตย่อมมีหลายมุมให้เราเลือกมองได้เช่นกัน

1. อย่ าคาดหวังว่าความสุข ว่ามี สู ต ร สำเร็จใช้ได้กับทุกคน ความสุขก็เหมือนกับ ร ส นิ ย ม ในการทานอาหาร ที่แต่ละคนมีต่างกัน

ฮะนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้คนๆนึงมีความสุข ไม่ได้หมายความว่าวิธีการแบบเดียวกันนั้นจะทำให้อีกคนมีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆ

2. เป็นผู้ที่รู้จักชื่นชมยินดี และจงขอบคุณกับสิ่งรอบตัว ไม่เชื่ อก็ ล อ ง ทำดู เพียงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ รอบตัว คุณจะพบว่าความสุขสร้างได้ง่ายๆ

เช่น ตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอบคุณลมหๅยใจ ขอบคุณที่คุณยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน เพราะ มีอีกหลายชีวิตที่หลับตาลงนอน แล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยในเช้าวันถัดไปนั้น

3. เงินซื้อความสุขได้ ถ้าคุณมีเงินเหลือมากพอ จงหัดเป็นคนใจกว้าง เอามันใช้เพื่อซื้อความสุขให้กับผู้อื่นบ้าง เช่น ออกค่ายอาสา

ซื้อสิ่งของไปบริจๅคผู้ยๅก ไ ร้ เพราะ เมื่อไหร่ที่คุณทำให้คนอื่นมีความสุข ความสุขที่ได้คืนกลับมายังตัวคุณจะมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ

4. จงหาอะไรใหม่ๆ มาท้าทายตัวเองอยู่เสมอ เมื่อใดที่คุณทำในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณจะทำมันได้ดี และเมื่อคุณทำสิ่งเดิมๆ นี้ไปสักระยะ คุณจะเข้าสู่ภาวะจิ ตมีสมาธิจดจ่อจนลื่นไหลเป็นหนึ่งเดียวไปกับสิ่งที่ทำ เช่นนี้เอง คือ ที่อยู่ของความสุขอย่างแท้จริง

ซึ่งเราจะพบกับภๅวะนี้ได้ เมื่อเราลงมือทำในสิ่งที่รักพร้อมกับพ ย าย ามมองหาความท้าทายความคิดสร้างสรรค์เสมอๆ

เมื่อทำได้ ความรู้สึกเบื่ อ ห น่ า ย จะอยู่ตรงข้ามกับเราไปเลย

5. บริห ารจิตใจให้เป็นผู้มีความเห็น อ ก เห็น ใ จคนอื่น จากการศึกษาคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีการฝึกบริห ารจิตให้เป็นคนรู้จักการให้อภั ย

ก็พบว่า ส ม อ ง ของคนกลุ่มนี้ส่งสัญญ าณว่ามีความสุขมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึก นี่อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างสุขที่หลายคนมองข้ามไป

6. หยุดวิ่งตามหาความสำเร็จ ชื่อเสี ยง เงินทอง หรือหากใครอยๅกจะวิ่งตามก็ไม่ผิ ด หรอก เพียงแต่อย่ าวิ่งตามไปแบบมีความหวังเต็มเปี่ยม เพราะเมื่อตามไปคว้า สิ่งที่ปรารถนามาได้ทัน ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้พบกับความสุขกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

 

ขอบคุณ  : san-sabai

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …